GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Noordelijke Dwarsweg 49 B, Zevenhuizen

Noordelijke Dwarsweg 49 B
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 1.200 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 6.200,= per maand

Aan de Knibbelweg 18/Noordelijke Dwarsweg 49B te Zevenhuizen is voor de verhuur een functioneel bedrijfsobject beschikbaar, bestaande uit circa 1.100 m² (BVO) bedrijfsruimte met circa 100 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen aan de Knibbelweg 18/Noordelijke Dwarsweg 49 B te Zevenhuizen en is uitstekend bereikbaar, zowel vanaf de Knibbelweg als middels een eigen inrit vanaf de Noordelijke Dwarsweg. Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn met de auto goed bereikbaar via de nabijgelegen op- en afritten van de Rijkswegen A12 en A20.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein.
 

Indeling

Bedrijfsruimte ca. 1.100 m²                
Kantoorruimte ca. 100 m²


 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van:
 • Betonvloer met een vloerbelasting van 2.000 kg/m²;
 • Vrije hoogte minimaal 5,1meter;
 • Elektrisch bedienbare overheaddeuren;
 • Tl-verlichting;
 • Verwarming middels heaters;
 • Daglichttoetreding middels lichtstraten en gevelkozijnen.
 • Krachtstroomvoorziening.

De kantoorruimte is voorzien van:
 • CV-installatie (radiatoren);
 • Toilet en pantry;
 • Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
 • Schuifpui en ventilatieroosters;

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 6.200,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Bestemming
De vigerende bestemming valt binnen bestemmingsplan Zevenhuizen Dorp en is ‘bedrijf’. De voor ‘bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 1  t/m 3.1.