Plaats / Straat

  • Kantoorruimte
  • Bedrijfsruimte
  • Winkelruimte
  • Overig
  • Nieuwbouw

Taxeren is specialistenwerk

     
Het taxeren van bedrijfsmatig onroerend goed is specialistenwerk. Goud Bedrijfshuisvesting B.V. beheerst dit specialisme en kan deze waardebepaling voor u uitvoeren. Richard Goud is een gecertificeerd TMI taxateur, ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), kamer bedrijfsmatig vastgoed, onder nummer RT964775900. De taxaties van Goud voldoen hiermee aan de normen van het RICS Red Book en zijn “IVS/IFRS proof”.

Een taxatie kan in de volgende situaties nodig zijn:
• U bent voornemens een bedrijfspand aan te kopen en wil goed inzicht in de waarde krijgen
• U heeft een rapport nodig t.b.v. een (her)financiering
• U bent voornemens om uw bedrijfspand te gaan verbouwen of aanpassen en wil
  inzicht krijgen  in de verhouding tussen het te investeren bedrag en de waardestijging
• U heeft een waardebepaling nodig van de herbouwwaarde van uw bedrijfspand in verband
  met uw (brand)verzekering;
• U wilt de (economische) waarde weten van uw bedrijfspand om fiscale redenen.   


       

Taxatie Management Instituut (TMI)
TMI is een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche om te gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. TMI taxateurs verrichten taxaties middels het “Taxatie Management Systeem” en biedt hierdoor opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaards in de markt én dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar.
Dit initiatief is ontstaan mede op basis van het door het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) gepresenteerde rapport “Goed gewaardeerd vastgoed – 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten”. De hierin genoemde aanbevelingen dienen ter verbetering van het taxatieproces en het opstellen van transparantere taxatierapporten zodat gebruikers van die rapporten (vastgoedeigenaren, beleggers, banken, accountants en toezichthouders) meer waarde daaraan kunnen ontlenen.

 
Goud bedrijfshuisvesting

Kerklaan 14
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon 0180 31 82 22
E-mail
www.goud-bhv.nl