GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Swanlaweg 2, Zevenhuizen

Swanlaweg 2
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 900 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 60.000,= per jaar

Functioneel bedrijfsobject gelegen aan de Swanlaweg 2 te Zevenhuizen, bestaande uit circa 600 m² BVO bedrijfsruimte, 150 m² BVO kantoorruimte op de begane grond en 150 m² BVO kantoorruimte op de verdieping met 10 parkeerplaatsen waarvan 7 aan de voorzijde en 3 aan de achterzijde.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen aan de Swanlaweg te Zevenhuizen en is uitstekend bereikbaar door de centrale ligging tussen Gouda, Rotterdam en Zoetermeer.
 

Indeling

Begane grond
Bedrijfsruimte circa 600 m² BVO
Kantoorruimte circa 150 m² BVO
 
Verdieping
Kantoorruimte circa 150 m² BVO
 

Voorzieningen

De objecten beschikken onder andere over de navolgende voorzieningen:
 
Bedrijfsruimte:
- Betonnen vloer (vloerbelasting 2000 kg per m2);
- 2 Elektrisch bedienbare overheaddeuren;
- TL- armaturen;
- Daglichtvoorziening middels lichtstraat;
- Krachtstroomvoorziening;
- Heaters (indirect gestookt);
- Toiletvoorziening (toilet en urinoir).
 
Kantoorruimte:
-Systeemplafond met inbouwarmaturen;
- Radiatoren;
- Kabelgoten;
- Vloerbedekking;
- Toegang middels een schuifdeur;
- Pantry;
- Te openen ramen;
- Keuken/kantine;
- Lichtkoepels;
- Toiletvoorziening (2x toilet, 1x urinoir).
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 60.000,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.
 

Oplevering

In overleg.
 

Servicekosten

In overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.