GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Nijverheidscentrum 6, Zevenhuizen

Nijverheidscentrum 6
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 1.300 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 72.000,= per jaar

Uitstekend gelegen bedrijfsobject aan het Nijverheidscentrum 6 te Zevenhuizen, bestaande uit circa 930 m² bedrijfsruimte in combinatie met circa 370 m² kantoor/showroom- en kantineruimte, circa 850 m² buitenterrein en parkeerplaatsen op eigen terrein. Mede door de aanwezige voorzieningen is het o

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op een perceel grond van 2.561 m2 op het bedrijventerrein “Nijverheidscentrum” te Zevenhuizen en is zeer gunstig gesitueerd ten opzichte van de op- en afritten van Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) en A20 (Rotterdam-Utrecht).
 
 

Indeling

Begane grond
 • circa 930 m² bedrijfsruimte
 • circa 165 m² kantoorruimte
 • circa 90 m² showroomruimte
 • circa 25 m² was- en kleedvoorzieningen
1e verdieping
 • circa 50 m² kantineruimte
 • circa 40 m²opslag-/archiefruimte

Voorzieningen

Bedrijfsruimte:
 • onderheide betonvloer met een maximale vloerbelasting van 2.500 kg/m2;
 • staalconstructie met metselwerkgevels;
 • vrije hoogte 6-7 m1;
 • 2 elektrisch bedienbare overheaddeur;
 • Hand bedienbare expeditiedeur (maximale doorgang 14 m1!)
 • geïsoleerd dak met daglichtkoepels;
 • daglichttoetreding via ramen in de zijgevels;
 • verlichting middels tl-armaturen;
 • diverse krachtstroomaansluitpunten;
 • verwarming;
 • leidingsysteem t.b.v. perslucht;
 • bovenloopkraan met een maximaal hijsvermogen van 5.000 kg.;
4 kolomzwenkkranen met een maximaal hijsvermogen van 2.000 kg. 

Kantoor- en showroomruimte:
 • Entree;
 • Ingedeeld in diverse vertrekken;
 • systeemplafonds met geïntegreerde tl-armaturen;
 • binnen zonwering;
 • airconditioning;
 • verhoogde vloer met diverse aansluitpunten voor elektra, telefonie en data;
 • computerruimte met patchkast, categorie 5e databekabeling aanwezig.
 • vloerbedekking;
 • gescheiden toiletgroep;
 • pantry;
 • verwarming middels radiatoren; 
Het buitenterrein met een afmeting van circa 850 m² is verhard en omheind.
 
 
 
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 72.000,= per jaar exclusief BTW.
 
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg

Servicekosten

In overleg, afhankelijk van het servicekostenpakket.
 
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.