GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Multatulistraat 21, Zevenhuizen

Multatulistraat 21
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 110 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.000,= per maand

Voor de verhuur is beschikbaar circa 45 m² bedrijfsruimte op de begane grond, circa 45 m² kantoorruimte op de verdieping en circa 20 m² zolderruimte gelegen aan de Multatulistraat 21 te Zevenhuizen.

Indeling

Bedrijfsruimte:
 • Elektrisch bedienbare overheaddeur + afstandsbediening (3 m x 3,20 m);
 • Vrije hoogte van 3,40 m;
 • Gecoate betonvloer;
 • Vloerverwarming middels eigen CV installatie;
 • Krachtstroom;
 • Uitstort gootsteen. 

Kantoorruimte:
 • Te openen ramen;
 • Vloerwarming;
 • Zonwering d.m.v. screens;
 • Glasvezel;
 • Keuken met koelkast;
 • Airconditioning;
 • Vloerbedekking;
 • Systeemplafond met LED armaturen.

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 70,= per maand exclusief BTW.
Tot de servicekosten behoren:
 • Onderhoud CV installatie;
 • Onderhoud poort;
 • Onderhoud airconditioning;
 • Onderhoud overheaddeur;
 • Onderhoud terrein o.a. onkruidbestrijding;
 • Onderhoud buitenverlichting;
 • Onderhoud brandblusser/noodverlichting.
 • Glasbewassing en gevelreiniging (buitenkant);
 • Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.000,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

Een minimale eerste huurperiode van 3 jaar.
 

Huuringangsdatum

1 april 2024

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
  
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.