GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Multatulistraat 11 B, Zevenhuizen

Multatulistraat 11 B
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 35 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 300,= per maand

Voor verhuur is beschikbaar een opslagruimte van circa 21 m² op de begane grond met circa 14 m² zolderruimte gelegen aan de Multatulistraat 11 B te Zevenhuizen.

Voorzieningen

De opslagruimte is voorzien van:
 • Geïsoleerde sektionaaldeur, afm. 2,8 x 2,8 m. elektrische bediening met sleutelschakelaar en 1 st handzender.
 • Open opbergzolder van ca. 14 m².
 • Vloerbelasting betonvloer 750 kg/m². Vloerbelasting zoldervloer 300 kg/m²
Installatie:
 • Vloerverwarming in de betonvloer (alleen om vorstvrij te houden);
 • 1 x groepenkast met aardlekautomaat 10 ampère / 0.03A;
 • 1 x lichtpunt op zolder op schakelaar (Bulleye);
 • 1 x lichtpunt onder zolder op schakelaar TL 2x58w.;
 • 1 x tweevoudig contactdoos algemeen gebruik.

Servicekosten


De servicekosten bedragen € 20,= per maand exclusief BTW. Tot de servicekosten behoren:
 • Onderhoud CV installatie;
 • Onderhoud poort;
 • Onderhoud garagedeur;
 • Onderhoud gemeenschappelijke verlichting;
 • Onderhoud buitengevels;
 • Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 300,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

3 jaar

Huuringangsdatum

1 december 2023

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.