GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Klopperman 1, Wateringen

Klopperman 1
Wateringen

Bedrijfsruimte

Metrage 280 m²
Type aanbod Te Huur
Huurprijs € 1.517,= per maand

Bedrijfs-/opslagruimte bestaande uit circa 280 m² op de begane grond gelegen aan De Klopperman 1 te Wateringen. De units zijn gelegen op het terrein van Blansjaar Kraanverhuur.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Wateringsche Veld”. Dit is een kleinschalig bedrijventerrein, direct gelegen aan de op- en afritten van de rijksweg A4 met aansluiting op de rijkswegen A12 en A13 en A20. De centrale ligging in de Randstad staat borg voor korte reistijden, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Tevens is er een directe tramverbinding met Den Haag en zijn er diverse bushaltes aanwezig.
 

Voorzieningen

De bedrijfs-/opslagruimte is voorzien van o.a.:
  • onderheide betonvloer met een zeer zware vloerbelasting;
  • vrije hoogte variërend van circa 4,6 tot 6,6 meter;
  • 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren (4,5 m1 x 4,5 m1);
  • Separate loopdeur;
  • verlichting middels tl-armaturen.

Huurtermijn

Minimaal 3 jaar

Huuringangsdatum

In overleg

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.517,= per maand exclusief BTW
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 75,= per maand exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.