GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Klopperman 1 A, Wateringen

Klopperman 1 A
Wateringen

Bedrijfsruimte

Metrage 859 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 5.585,= per maand

Bedrijfsunit bestaande uit circa 775 m² bedrijfsruimte, circa 36 m² kantineruimte met sanitair en circa 48 m² kantoorruimte gelegen aan de Klopperman 1A te Wateringen. De unit is gelegen op het terrein van Blansjaar Kraanverhuur.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Wateringsche Veld”. Dit is een kleinschalig bedrijventerrein, direct gelegen aan de op- en afritten van de rijksweg A4 met aansluiting op de rijkswegen A12 en A13 en A20. De centrale ligging in de Randstad staat borg voor korte reistijden, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Tevens is er een directe tramverbinding met Den Haag en zijn er diverse bushaltes aanwezig.

 
 

Voorzieningen

Bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • onderheide betonvloer met een zeer zware vloerbelasting;
 • vrije hoogte variërend van circa 4,6 tot 6,6 meter;
 • 4 elektrisch bedienbare overheaddeuren (4,5 m1 x 4,5 m1);
 • Separate loopdeur;
 • verlichting middels TL-armaturen. 
Kantoor/kantineruimte is voorzien van o.a.:
 • vloerbedekking;
 • systeemplafonds met geïntegreerde TL-armaturen;
 • verwarming middels radiatoren;
 • afgewerkte wanden;
 • kabelgoten;
 • sanitair. 

Indeling

Begane grond
Circa 775 m² bedrijfsruimte
Circa 36 m² kantineruimte met sanitair
Verdieping
Circa 48 m² kantoorruimte
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren

Huuringangsdatum

1 januari 2022

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 5.585,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.