GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Klopperman 1b, Wateringen

Klopperman 1b
Wateringen

Bedrijfsruimte

Metrage 432 m²
Huurbaar vanaf 432 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 30.000,= per jaar excl. BTW

Bedrijfsobject bestaande uit circa 351 m² bedrijfsruimte in combinatie met circa 81 m² kantoorruimte gelegen aan De Klopperman 1B te Wateringen.

Locatie en Bereikbaarheid

Bedrijfsobject bestaande uit circa 351 m² bedrijfsruimte in combinatie met circa 81 m² kantoorruimte gelegen aan De Klopperman 1B te Wateringen. De combinatie van een vrije hoogte van 10 meter en de vloerbelasting van 20.000 kg/m2 maakt het object uitermate geschikt voor de opslag van zwaar materiaal/materieel. Het object is nu in gebruik als garagebedrijf. De in het object aanwezige garage inrichting wordt door de huidige huurder ter overname aangeboden. 
 
Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Wateringsche veld” is een kleinschalig edrijventerrein, direct gelegen aan de op- en afritten van de rijksweg A4 met aansluiting op de rijkswegen A12, A13 en A20. De centrale ligging in de Randstad staat borg voor korte reistijden, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Tevens is er een directe tramverbinding met Den Haag en zijn er diverse bushaltes aanwezig.

 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
  • onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 20.000 kg/m2 (!) ;
  • vrije hoogte circa 10 meter;
  • elektrisch bedienbare overheaddeur (4,6 m1 x 4,0 m1);
  • verlichting middels tl-armaturen;
  • verwarming middels gasheater;
  • daglichttoetreding middels een lichtstraat in het dak. 
De kantoorruimte is gelegen op de 1e verdieping en is voorzien van o.a.:
  • keukenvoorziening;
  • gescheiden toiletgroep;
  • systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
  • verwarming middels  radiatoren.

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 30.000,= per jaar exclusief BTW
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst              
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.