GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Mercuriusweg 5 A, Waddinxveen

Mercuriusweg 5 A
Waddinxveen

Bedrijfsruimte

Metrage 208 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.768,= per maand

Op bedrijventerrein Zuid aan de Mercuriusweg 5 te Waddinxveen is een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd bestaande uit 10 representatieve bedrijfsunits.

Locatie en Bereikbaarheid

Voor de verhuur is beschikbaar circa 104 m² bedrijfsruimte op de begane grond en circa 104 m² kantoor-/opslagruimte op de verdieping gelegen aan de Mercuriusweg 5A te Waddinxveen.

De unit is uitermate geschikt voor een combinatie van functies zoals kantoor, opslag, showroom en/of productie. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan bedrijven t/m milieucategorie 2.

Het bedrijventerrein is gelegen op bedrijventerrein Zuid aan de Mercuriusweg te Waddinxveen en is gesitueerd nabij de op- en afritten van de A12 en A20. (Utrecht – Rotterdam – Den Haag).
 

Indeling

Mercuriusweg 5A (Unit 1, type A)
Begane grond             : circa 104 m²
Verdieping                  : circa 104 m²
5 parkeerplaatsen
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.768,= per maand exclusief BTW en servicekosten.

Huuringangsdatum

In overleg.

Voorzieningen

De unit zal worden opgeleverd conform onderstaande omschrijving:
Buitenzijde
 • Gevels bestaande uit metselwerk elementen met aluminium puien (RAL7016) met daarin een entreedeur (RAL2010) met briefsleuf en aluminium gevelkozijnen met te openen valramen op de 1e verdieping.
 • Elektrische bedienbare overheaddeuren (hoogte 3 meter).
 • Buitenlamp boven de overheaddeuren met schemerschakelaar.
 • Isolatie RC waarden dak RC=6.00m2 K/W, buitenwanden RC=4,5m2 K/W.
Binnenzijde
 • Onderheide betonvloer begane grond met een vloerbelasting van 1.000 kg/m².
 • Betonnen verdiepingsvloer met een vloerbelasting van 400 kg/m².
 • Unit scheidende wanden bestaande uit gasbeton elementen.
 • Meterkast voorzien van 1 krachtgroep (t.b.v. de overheaddeur), 2 lichtgroepen 230V.
 • Brandslanghaspel op begane grond.
 • Betegeld toilet met wandcloset en fonteintje.
 • Pantry (120 cm) voorzien van close-in boiler.
 • Kantoren voorzien van scheidingswanden met kozijnen en deuren conform tekening, systeemplafond met LED verlichtingsarmaturen en 2 infraroodpanelen voor directe plaatselijke verwarming.
 • Verwarmen van de bedrijfsruimte kan op initiatief van de gebruiker worden gerealiseerd. 

Huurtermijn

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumenten prijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het CBS. De herziening zal nooit een verlaging van de huur tot gevolg hebben.

Huurbetaling
De betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten geschiedt in termijnen van 1 maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW. Tevens dient een volmacht afgegeven te worden voor automatisch incasseren van de uit het huurcontract voortvloeiende verplichtingen.

Omzetbelasting
De huurder zal bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel jaarlijks gedurende de huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties omzetbelastingplichtig zijn. Als op enig moment blijkt dat niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Servicekosten

In overleg.

Nutskosten
Huurder beschikt over eigen meters t.b.v. nutsvoorzieningen en zal derhalve zelf overeenkomsten sluiten met de desbetreffende leveranciers.
 

Bijzonderheden

Reclamevoering
Voor elke unit zal  er een locatie voor de naamreclame worden vastgesteld op de reclametekening. Andere reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
 
Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen die worden uitgegeven bij de units zijn parkeerplaatsen voor bezoekers en gebruikers en zijn uitsluitend bestemd voor voertuigen die dagelijks aan het verkeer deelnemen. Deze parkeerplaatsen zijn dus niet bestemd voor het plaatsen van vuil en/of opslagcontainer of voor het stallen van auto’s, boten, caravans en dergelijke.