GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Coenecoop 618, Waddinxveen

Coenecoop 618
Waddinxveen

Bedrijfsruimte

Metrage 1.480 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 95.000,= per jaar

Op bedrijventerrein “Coenecoop” te Waddinxveen is voor de verhuur circa 930 m² bedrijfsruimte met circa 550 m² kantoorruimte beschikbaar gelegen aan de Coenecoop 618 te Waddinxveen.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen aan de rand van het Bedrijventerrein “Coenecoop” te Waddinxveen en is uitstekend bereikbaar en zichtbaar direct langs het treintraject Utrecht-Gouda-Den Haag. De locatie is gesitueerd direct nabij de op- en afritten van rijksweg A20/A12. Door de realisatie van de Moordrechtboog en vernieuwde Parallelstructuur A12 is de zichtbaarheid van het object, alsmede de bereikbaarheid sterk verbeterd!
 

Indeling

Bedrijfsruimte  ca. 930 m²                   
Kantoorruimte ca. 550 m²
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van:
 • Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 2.500 kg/m²
 • Vrije hoogte 8 meter
 • overheaddeur
 • Tl-verlichting
 • Verwarming middels heater
 • Lichtstraten

De kantoorruimte is voorzien van:
 • CV-installatie (radiatoren)
 • Airco
 • Vloerbedekking en scheidingswanden
 • Keuken c.q. kantine
 • Glasvezelaansluiting
 • Patchkast met bekabeling (cat. 5)
 • Te openen ramen

Huurtermijn

5 jaar + 5 jaar

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 
 

Huurprijs

De huurprijs voor het object bedraagt € 95.000,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeren
Voor het gehuurde zijn een aantal parkeerplaatsen gelegen die voor eigen gebruik zijn. De parkeerplaatsen op het naastgelegen terrein zijn gezamenlijk te gebruiken met de gebruiker van de Coenecoop 620.