GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Bredeweg 4B, Waddinxveen

Bredeweg 4B
Waddinxveen

Kantoorruimte

Metrage 175 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.250,= per maand

Aan de Bredeweg 4B te Waddinxveen is voor de verhuur een representatieve kantoorruimte van circa 175 m² beschikbaar. De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen aan de Bredeweg te Waddinxveen en is uitstekend bereikbaar. Zoetermeer en Gouda liggen nabij. Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn met de auto goed bereikbaar via de A12 of de A20.
 

Indeling

Kantoorruimte ca. 175 m²
 

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van:
  • CV-installatie (radiatoren);
  • Lamellen;
  • Keuken;
  • Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
  • Te openen ramen;
  • Wandgoten t.b.v. elektra en data;
  • Vloerverwarming (begane grond)
  • Toiletvoorziening.

Huurtermijn

In overleg.
 

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurprijs

De huurprijs voor het object bedraagt € 1.250,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
  
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.