GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Bredeweg 4, Waddinxveen

Bredeweg 4
Waddinxveen

Bedrijfsruimte

Metrage 960 m²
Type aanbod te huur
Huurprijs € 51.500,= per jaar

Aan de Bredeweg 4 te Waddinxveen is voor de verhuur een zeer representatief bedrijfsobject beschikbaar, bestaande uit ca. 785 m² bedrijfsruimte met ca. 175 m² kantoorruimte. De kantoorruimte is uit te breiden met nog eens circa 175 m². Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen aan de Bredeweg te Waddinxveen en is uitstekend bereikbaar. Zoetermeer en Gouda liggen nabij. Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn met de auto goed bereikbaar via de A12 of de A20.
 

Indeling

Bedrijfsruimte  ca. 785 m²                  
Kantoorruimte ca. 175 m²
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van:
 • Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 2.500 kg/m²;
 • Vrije hoogte van 7 meter;
 • Elektrisch bedienbare overheaddeuren;
 • Tl-verlichting;
 • Verwarming middels heaters;
 • Lichtstraten;
 • Krachtstroomvoorziening.
De kantoorruimte is voorzien van:
 • CV-installatie (radiatoren);
 • Lamellen;
 • Keuken;
 • Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
 • Te openen ramen;
 • Wandgoten t.b.v. elektra en data;
 • Vloerverwarming (begane grond)
 • Toiletvoorziening.

Huurtermijn

3 jaar. Na 3 jaar is de aansluitende periode nader te bepalen door huurder en verhuurder.
 

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Huurprijs

De huurprijs voor het object bedraagt € 51.500,= per jaar exclusief BTW en servicekosten. (Deze huurprijs is exclusief de mogelijke kantooruitbreiding).
 

Servicekosten

In overleg.
 

Bijzonderheden

Bestemming
De vigerende bestemming valt binnen bestemmingsplan Zuidplas Noord en is ‘bedrijf’. De voor ‘bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorie 1 en 2 van de als Bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor meer informatie zie www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
                                                                                                                             
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.