GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Sumatraweg 67, Rotterdam

Sumatraweg 67
Rotterdam

Winkelruimte

Metrage 244 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 5.000,= per maand

Voor de verhuur is beschikbaar circa 214 m² horecaruimte gelegen op de begane grond (circa 107 m²) en eerste verdieping (circa 107 m²) aan de Sumatraweg 67 te Rotterdam op de zuidoost hoek van project Havenkwartier.

Locatie en Bereikbaarheid

Bij de commerciële ruimte hoort daarnaast een separate containerruimte (circa 17 m² op de begane grond) een berging (circa 5 m² in de kelder) en berging/ruimte (circa 8 m² in de kelder) waar een vetvangput is geplaatst. De commerciële ruimte heeft een bestemming van horeca categorie 1.
 
Locatie
Katendrecht stond vroeger vooral bekend als zeemanskwartier, hoerenbuurt en Chinatown. Tegenwoordig is het juist één van de hipste wijken van Rotterdam. Katendrecht is volop in ontwikkeling, er zijn de afgelopen jaren veel woontorens ontwikkeld met de daarbij behorende voorzieningen zoals winkels, scholen, hotels, horeca, maatschappelijke dienstverlening en zorg.
 

Indeling

Indeling en afmeting (BVO)
Begane grond             :           107 m² horecaruimte
                                    :             17 m² containerruimte
1e verdieping              :           107 m² horecaruimte
Kelder                         :               5 m² opslagruimte
                                    :               8 m² opslagruimte (t.b.v. vetvangput)
 
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 5.000,= per maand exclusief BTW en servicekosten.

Huurbetaling
Per maand bij vooruitbetaling te voldoen.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren

Huuringangsdatum

Per direct mogelijk.

Servicekosten

In overleg, huurder dient zelf voor eigen rekening contracten af te sluiten met de betreffende
nutsbedrijven voor de levering van gas en elektra.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

 

Bijzonderheden

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het Horecagebiedsplan Feijenoord, voor de locatie Haven-kwartier geldt horeca categorie 1 (openingstijden 7.00 – 23.00).
 
Terras
Een eventueel terras behoort niet tot de locatie en dient huurder zelf in nader overleg met de Gemeente Rotterdam af te stemmen. Het terras zal worden  opgenomen in het inrichtingsplan van de gemeente Rotterdam.
 
Opleveringsniveau
De commerciële ruimte wordt "casco" opgeleverd.
 
Reclame
Er zullen voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de transparantie en uitstraling (reclamevoering) van de pui.

Installaties
Ventilatie en luchtbehandeling
Vanuit de schacht wordt een (loos) afblaaskanaal rond 500mm voorzien, hierop kan de zelf te voorziene luchtbehandeling (op te stellen in het gehuurde) aangesloten worden. In de gevels zijn bouwkundig gevelroosters opgenomen ten behoeve van de aanzuigvoorziening voor een ventilatiesysteem. Tevens is een (loos) afblaaskanaal 600x900mm voorzien ten behoeve van de afblaas van de afzuigkap(pen).
 
Stadsverwarming en warm tapwater
Voor de ruimteverwarming en warm tapwater (CW5) wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming van Eneco.
 
Koelingsbron
De commerciële ruimte wordt aangesloten op het duurzame stadskoelingsnet van Eneco voor topkoeling.
 
Afvoer / riolering
In de kruipruimte ligt een afvoerleiding, waarop toekomstige afvoeren (op een nader te bepalen positie) kunnen worden aangesloten. De afvoerleiding wordt rechtstreeks aangesloten op de gemeentelijke riolering. Daarnaast wordt 1 aansluiting in de kruipruimte voorzien die is aangesloten op de aanwezige vetvangput.
 
Water
Huurder dient zelf een wateraansluiting incl. de watermeter aan te vragen bij waterleidingbedrijf.
 
Elektra
De commerciële ruimte is voorzien in een elektrische aansluiting in de meterkast op de begane grond met een vermogen van 3x160A. Door het Nutsbedrijf is voorzien in een voedingskabel en aansluitkast met meteropstelling.
 
Data
In de commerciële ruimte is voorzien van mantelbuizen voor het invoeren van CAI en KPN vanaf het maaiveld tot in de meter opstelruimte. De gebruiker dient wel zelf een aansluiting aan te vragen en deze te laten bekabelen.