GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Mart Stamhof 58 en 60, Rotterdam

Mart Stamhof 58 en 60
Rotterdam

Bedrijfsruimte

Metrage 60 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 750,= ex BTW per maand (per unit)

Voor de verhuur zijn twee representatieve bedrijfsunits beschikbaar bestaande uit ca. 60 m² bedrijfsruimte alsmede 1 parkeerplaats per unit, gelegen aan het Mart Stamhof 58 en 60 te Rotterdam op “Bedrijvenpark Nesselande”, aan de rand van de gelijknamige Rotterdamse nieuwbouw woonwijk.

Locatie en Bereikbaarheid

Het bedrijvenpark Nesselande is het meest zuidelijke deel van Nesselande en ligt tussen de geluidswal langs de rijksweg A20 en de woonwijk Nesselande. Het vormt samen met de geluidswal een buffer tussen de rijksweg A20 en de woningen. De Laan van Magisch-Realisme met singel vormt de scheiding tussen het bedrijvenpark en de woonwijk. Het bedrijventerrein is met het openbaar vervoer, alsmede met eigen vervoer via de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel via de Europalaan / Hoofdweg (door Nieuwerkerk aan den IJssel) uitstekend bereikbaar. De Hoofdweg loopt parallel aan de rijksweg A20 en heeft met een nieuw viaduct over de rijksweg A20 aansluiting op Nesselande. 
 

Voorzieningen

  • Onderheide betonvloer;
  • Opbouw staalconstructie;
  • Aluminium kozijnen, ramen, puien en buitendeuren;
  • Isolerende groen getinte beglazing;
  • Geïsoleerd staaldak voorzien van bitumineuze dakbedekking;
  • Meterkast met aansluitingen voor water en elektra.
  • Monoliet afgewerkte betonvloer (vloerbelasting 1.000 kg/m2);
  • Elektrische overheaddeur;
  • Loopdeur. 
De bedrijfsruimte wordt casco opgeleverd.
 

Huurprijs

De huurprijs per unit bedraagt € 750,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 
 

Servicekosten

In nader overleg.

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurtermijn

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurbetaling
Per maand vooruit door middel van automatische overboeking of automatische incasso.
 
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Bestemming
Bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten.

Parkmanagement
Gebruiker is jegens de Gemeente verplicht om lid te worden van de vereniging die de gezamenlijke belangen van de gerechtigden behartigt. Ten behoeve van parkmanagement activiteiten zal hiertoe de vereniging Bedrijvencomplex Nesselande worden opgericht. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gebruiker.
 
Reclamevoering
Uitsluitend volgens de richtlijnen van de architect en na goedkeuring verhuurder en de betreffende overheidsinstanties.