GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Industrieweg 161 - units, Rotterdam

Industrieweg 161 - units
Rotterdam

Kantoorruimte

Metrage 21 m²
Type aanbod te huur
Huurprijs € 260,= per maand (vanaf)

In het object Industrieweg 161 zijn op enkele verdiepingen diverse kantoorunits beschikbaar vanaf circa 21 m² gelegen op het bedrijventerrein “Spaanse Polder” te Rotterdam.

Locatie en Bereikbaarheid

De Industrieweg is gelegen in de Spaanse Polder op een zichtlocatie langs de A-20/A-13 en is uitstekend bereikbaar door de directe ligging nabij de op- en afritten van de rijksweg A-20 (Hoek van Holland-Gouda-Utrecht) en geeft een directe aansluiting op de rijksweg A-13 (Rotterdam-Den Haag).
 

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van onder andere de volgende voorzieningen:

 • Algemene entree met toegangscontrole;
 • Personenlift;
 • Ingedeeld in diverse vertrekken;
 • Vloerbedekking;
 • Centrale verwarming;
 • Automatische zonwering;
 • Toiletgroepen;
 • Pantry;
 • Airconditioning;
 • Kabelgoten;
 • Te openen ramen (kantel/kiep) voorzien van dubbel glas.

Huurprijs

4e verdieping:
Unit 4.15 -  ca. 21,5 m²               €     260,= per maand
 
5e verdieping:
Unit 5.08 -  ca. 31 m²                   €     375,= per maand
 
Genoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, servicekosten en parkeerplaatsen

   

 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg. Ruimte 5.08 is beschikbaar per 1 januari 2024. Ruimte 4.15 is beschikbaar per 1 februari 2024.

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 45,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW als
verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten.

De vaste servicekosten omvatten onder meer: 
-  gevel- en glasbewassing (buiten), glasbewassing algemene ruimten (binnen);
-  onderhoud lift;
-  onderhoud installaties;
-  glasverzekering; 
-  vuilafvoer;
-  levering van water en energie;
-  schoonhouden van de algemene ruimten;
-  de administratiekosten over de hiervoor vermelde leveringen en diensten van 5%
   te verhogen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 
 

Huurvoorwaarden

Huurgarantie
Huurder dient een waarborgsom of bankgarantie te stellen ter grootte van 1 maand huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen zijn gelegen op eigen terrein en voor verhuur beschikbaar. De huur van een parkeerplaats bedraagt € 250,= per jaar exclusief BTW.