GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Geyssendorfferweg 37-39, Rotterdam

Geyssendorfferweg 37-39
Rotterdam

Bedrijfsruimte

Metrage 3.020 m²
Huurbaar vanaf 3.020 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 150.000,= per jaar excl. BTW en SK

Op bedrijventerrein Waalhaven te Rotterdam is voor de verhuur totaal circa 2.880 m2 bedrijfsruimte met circa 140 m² kantoorruimte beschikbaar gelegen aan de Geyssendorfferweg 37-39 te Rotterdam.

Locatie en Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein Waalhaven is goed gesitueerd aan de in- en uitvalswegen rondom de aanknopingspunten Maastunnel en Rijksweg A15.
 

Indeling


Circa 2.880 m² bedrijfsruimte
Circa 140 m² kantoorruimte
 
 

Voorzieningen

Bedrijfsruimte:
- Glad afgewerkte onderheide betonvloer met een vloerbelasting
  circa 2.000 kg/m²;
- Verwarming door middel van heaters;
- Verliching door middel van Tl-armaturen;
- Vrije hoogte van maximaal 7.70 m¹;
- Uitgebreide krachtstroominstallatie;
- 5 overheaddeuren (4.00 m¹ x 4.20 m¹)
- Wasruimte met toiletten;
- Deels voorzien van stelconplaten
 
Kantoorruimte:
- Mechanische ventilatie;
- Kabelgoten;
- Verwarming door middel van radiatoren;
- Systeemplafonds met TL armaturen;
- Te openen ramen met isolerende beglazing.
 
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 150.000,= per jaar exclusief servicekosten en BTW
 

 

De betaling van de huurprijs, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalender kwartaal.
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumenten prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het CBS. De herziening zal nooit een verlaging van de huur tot gevolg hebben.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW. Tevens dient een volmacht afgegeven te worden voor automatisch incasseren van de uit het huurcontract voortvloeiende verplichtingen.
 
Omzetbelasting
De huurder zal bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel jaarlijks gedurende de huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties omzetbelastingplichtig zijn. Als op enig moment blijkt dat niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.