GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Ceintuurbaan 191, Rotterdam

Ceintuurbaan 191
Rotterdam

Kantoorruimte

Metrage 391 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 3.750,= per maand

Een bijzondere locatie binnen de Rotterdamse stadsgrenzen. Het object is gelegen aan de achterzijde van het object Ceintuurbaan 191 te Rotterdam met eigen parkeervoorziening en bereikbaar via de Rozenlaan.

Locatie en Bereikbaarheid

Het betreft een functioneel kantoorobject bestaande uit circa 104 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond, circa 219 m² kantoorruimte met circa 68 m² archiefruimte op de verdieping alsmede 8 parkeerplaatsen.

Door de locatie en indeling van het terrein en object beschikt u als huurder over een zelfstandig karakteristiek kantoorobject.

Het kantoorobject is gelegen in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. Door de nabijheid van de op- en afritten van de rijksweg A20 en het NS-station Rotterdam-Noord (met diverse bus- en tramlijnen) is de bereikbaarheid uitstekend.
 

 

Voorzieningen

De kantoorruimte wordt opgeleverd voorzien van:
 • Representatieve entree en trappenhuis;
 • Ingedeeld in diverse vertrekken;
 • Vloerbedekking;
 • Te openen ramen;
 • Verwarming en koeling middels luchtbehandelingsunits;
 • Deels systeemplafond met inbouw LED armaturen;
 • Deels vaste plafonds met opbouw LED armaturen;
 • Lift;
 • Toiletgroep;
 • Keuken met apparatuur;
 • Kabelgoten ten behoeve van data, telecom en elektra.

Huurtermijn

In overleg.

Huuringangsdatum

In overleg.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 3.750,= per maand inclusief 8 parkeerplaatsen en exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
  
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeren
Het kantoorgebouw beschikt over een eigen parkeerterrein. Er zijn 8 parkeerplaatsen beschikbaar.