GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Otto van Tussenbroekstraat 107, Rotterdam

Otto van Tussenbroekstraat 107
Rotterdam

Bedrijfsruimte

Metrage 120 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 800,= per maand

Voor de verhuur beschikbaar op het nieuwbouw bedrijventerrein “Nesselande”, gelegen aan de Otto van Tussenbroekstraat 107 te Rotterdam, een representatieve bedrijfsunit van ca. 60 m² bedrijfsruimte, ca. 60 m² opslag op de entresolvloer alsmede 2 parkeerplaatsen. Het project is gerealiseerd in

Locatie en Bereikbaarheid

Het bedrijvenpark Nesselande is het meest zuidelijke deel van Nesselande en ligt tussen de geluidswal langs de rijksweg A20 en de woonwijk Nesselande. Het vormt samen met de geluidswal een buffer tussen de rijksweg A20 en de woningen. De Laan van Magisch-Realisme met singel vormt de scheiding tussen het bedrijvenpark en de woonwijk. Het bedrijventerrein is via de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel via de Europalaan / Hoofdweg (door Nieuwerkerk aan den IJssel) bereikbaar. De Hoofdweg loopt parallel aan de rijksweg A20 en heeft met een nieuw viaduct over de rijksweg A20 aansluiting op Nesselande. 
 

Voorzieningen

Bouwaard/Algemeen :
-Onderheide betonvloer;
-Opbouw staalconstructie;
-Gevels met metselwerk, gevelbeplating en keramische tegels;
-Aluminium kozijnen, ramen, puien en buitendeuren;
-Isolerende beglazing;
-Unit scheidende wanden bestaande uit kalkzandsteen;
-Houten of stalen binnendeurkozijnen met stompe deuren;
-Geïsoleerd staaldak voorzien van bitumineuze dakbedekking;
-Meterkast met aansluitingen voor water, elektra en telefoon. 

Voorzieningen bedrijfsruimte
-Wandcontactdozen;
-Monoliet afgewerkte betonvloer;
-Maximale vloerbelasting  begane grond 1.000 kg/ m2;
-Vrije hoogte ca. 2,70 meter onder de verdiepingsvloer;
-(Elektrische) overheaddeur;
-Loopdeur;
-Elektrische heater;
-Verlichtingsarmaturen;
-Toiletruimte.

Huurtermijn

In overleg.
 

Oplevering

In overleg.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 800,= per maand, exclusief BTW en servicekosten. De huurbetaling is per maand vooruit door middel van automatische overboeking of automatische incasso.
 

Servicekosten

In nader overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Reclamevoering
Uitsluitend volgens de richtlijnen van de architect en na goedkeuring eigenaar /verhuurder en de betreffende overheidsinstanties.