GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Kleiweg 101A, Rotterdam

Kleiweg 101A
Rotterdam

Kantoorruimte

Metrage 110 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.350,= per maand

Kleinschalige kantoor-/winkel-/praktijkruimte van ca. 110 m² verdeeld over de begane grond en het souterrain gelegen aan de Kleiweg 101A te Rotterdam. Het pand beschikt ook over een tuin van ca. 30 m².

Locatie en Bereikbaarheid

De Kleiweg is één van de verbindingswegen tussen de Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg en het centrum van Rotterdam. Men vindt op de Kleiweg een grote diversiteit aan winkels. De bereikbaarheid is zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer uitstekend.

Op de Kleiweg zelf en in de nabije omgeving is voldoende gelegenheid tot parkeren.

Voorzieningen

De ruimte is in gebruik geweest als kantoorruimte en is o.a. voorzien van:
  • afgewerkt plafond voorzien van inbouwverlichting;
  • representatieve vloerbedekking;
  • eigen pantry;
  • toilet;
  • gesausde wanden;
  • verwarming door middel van radiatoren.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.350,= per maand exclusief BTW.
 

Huurtermijn

In overleg.
 

Servicekosten

In overleg
 

Oplevering

In overleg.

Indeling

Circa 70 m² op de begane grond
Circa 40 m² in het souterrain
Circa 30 m² tuin
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst 
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen. 

Huurprijsherziening 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Huurgarantie 
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten  
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW. 

Omzetbelasting 
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd. 

Algemeen 
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.