GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cairostraat 10, Rotterdam

Cairostraat 10
Rotterdam

Bedrijfsruimte

Metrage 775 m²
Type aanbod Te huur/ te koop
Huurprijs € 59.000,= per jaar excl. BTW
Koopsom € Koopsom en voorwaarden in overleg

Op het bedrijventerrein “Rotterdam Noord-West” is voor de verhuur momenteel circa 775 m² representatieve bedrijfs-/kantoorruimte beschikbaar gelegen aan de Cairostraat 10 te Rotterdam.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is uitstekend gelegen ten opzichte van openbaar vervoer, Rotterdam-Airport (5 minuten!) en diverse uitvalswegen, zoals de Rijksweg A13 (Rotterdam-Den Haag), en Rijksweg A20 (Gouda-Hoek van Holland), alsmede het centrum van Rotterdam.
 

Kadastrale gegevens

Gemeente : Overschie
Sectie         : E
Nummer     : 435
Grootte      : 9 are en 92 centiare
 

Indeling

Begane grond:                                                                                                        
Ca. 409 m² bedrijfsruimte
Ca. 99 m² kantoorruimte
 
1e verdieping
Ca. 267 m² kantoorruimte
 
13 parkeerplaatsen
 
 

Voorzieningen

Bedrijfsruimte:
-Handmatig bedienbare overheaddeur (3,20 m x 2,60 m);
-Afzonderlijke loopdeur;
-Glad afgewerkte betonvloer voorzien van linoleum;
-Vrije hoogte circa 3,6 meter;
-Daglichttoetreding via de achter- en zijgevel;
-Verwarming door middel van radiatoren;
-T.L.-verlichting;
-Ruime toiletvoorziening. 

Kantoorruimte:
-Centrale hal met tochtsluis en intercominstallatie;
-Kantine met keuken voorzien van apparatuur;
-Vloer voorzien van vloerbedekking / linoleum;
-Afgewerkte wanden;
-Verwarming door middel van CV-radiatoren;
-Kozijnen voorzien van dubbele beglazing en te-openen ramen;
-Systeemplafonds met geïntegreerde TL-armaturen;
-Kabelgoten en wandcontactdozen;
-Voldoende sanitaire voorzieningen;
-Alarminstallatie.

De bedrijfsruimte is in gebruik als laboratorium en beschikt over de hiervoor benodigde voorzieningen. Op verzoek van een opvolgend gebruiker zal deze ruimte leeg worden opgeleverd.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt €  59.000,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Vraagprijs

Koop van het object is bespreekbaar, koopsom en voorwaarden in overleg.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 jaar
 

Servicekosten

In overleg
 

Oplevering

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden


De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.