GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Anthonetta Kuijlstraat 51A, Rotterdam

Anthonetta Kuijlstraat 51A
Rotterdam

Bedrijfsruimte

Metrage 218 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.060,= per maand

Een functioneel bedrijfsobject beschikbaar, bestaande uit ca. 150 m² bedrijfsruimte voorzien van een entresolvloer, ca. 68 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping alsmede 4 parkeerplaatsen, gelegen aan de Anthonetta Kuijlstraat 51A te Rotterdam.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Prinsenland” tussen de gelijknamige woonwijk en de rijksweg A-16. Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar door de ligging nabij de op- en afritten van de rijkswegen A16 (Rotterdam-Breda) en A-20 (Hoek van Holland- Utrecht).
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
-betonvloer met een vloerbelasting van 1.500 kg/ m²;
-handmatig bedienbare overheaddeur;
-loopdeur;
-tl-verlichtingsarmaturen;
-uitstortgootsteen;
-verwarming middels een Heater;
-daglichtvoorziening middels een lichtstraat.
 
De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
-betonvloer met een vloerbelasting van 250 kg/ m²;
-systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
-afgewerkte wanden;
-vloerbedekking;
-verwarming middels radiatoren;
-airconditioning;
-toilet;
-pantry.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.060,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 50,= per maand exclusief BTW.
 

Oplevering

In overleg
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW. Het storten van een waarborgsom is bij huur van dit object niet mogelijk.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.