GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Vijf Boeken 1 i, Nieuwerkerk aan den IJssel

Vijf Boeken 1 i
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 470 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.725,= per maand

Voor de verhuur is een representatief bedrijfsobject beschikbaar, welke is gelegen aan de Vijf Boeken 1i op het bedrijventerrein “Kortenoord” te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object bestaat uit circa 210 m² bedrijfsruimte, een entresolvloer van circa 150 m² en circa 110 m² kantoorruimte, alsmede 4 parkeerplaatsen.
 
Het bedrijventerrein “Kortenoord” is een kleinschalig bedrijventerrein nabij de op- en afritten van Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht).
 
 

Indeling

Circa 210 m² bedrijfsruimte
Circa 150 m² entresolvloer
Circa 110 m² kantoorruimte
4 parkeerplaatsen
 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • onderheide betonvloer;
 • handmatig bedienbare overheaddeur;
 • verlichting middels tl-armaturen;
 • verwarming middels een gasheater;
 • daglichttoetreding middels een lichtstraat in het dak;
 • brandslanghaspel;
 • entresolvloer. 

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en is voorzien van o.a.:
 • entree met trap naar de kantooretage
 • toilet;
 • pantry;
 • systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
 • verwarming middels  radiatoren;
 • te openen ramen met dubbele beglazing.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.725,= per maand exclusief BTW.
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 725,=  per jaar exclusief BTW.
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.