GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Raadhuisplein 50, Nieuwerkerk aan den IJssel

Raadhuisplein 50
Nieuwerkerk aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 537 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 110,= per m² per jaar

Het betreft ca. 537 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping, gelegen aan het Raadhuisplein 50 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

In het gebouw zijn onder meer het Groene Hart Ziekenhuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin en overige zorgpartijen gevestigd. Het object beschikt over een eigen entree en afsluitbaar binnenterrein.

Het Raadhuisplein is gelegen in de dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel op steenworp afstand van zowel winkelcentrum “de Reigerhof” als treinstation Nieuwerkerk aan den IJssel.
 

Indeling

Begane grond:       circa 273 m² kantoorruimte
1e verdieping :       circa 264 m² kantoorruimte
 

Voorzieningen

Nader genoemde huurprijs is gebaseerd op een oplevering in huidige staat. Verhuurder is bereid om tegen nader overeen te komen voorwaarden diverse verbouwings- en inrichtings-werkzaamheden ten behoeve van huurder uit te voeren. Eén en ander in overleg tussen huurder en verhuurder.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 110,=  per m2 per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren.
 

Huuringangsdatum

In overleg.
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 32,50 per m2 per jaar exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeren
Het object beschikt over een eigen afsluitbaar binnenterrein. Verhuurder bespreekt graag met huurder de mogelijkheden voor gebruik van dit terrein, alsmede de condities.