GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Raadhuisplein 41, Nieuwerkerk aan den IJssel

Raadhuisplein 41
Nieuwerkerk aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 181 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 120,= per m² per jaar

Het betreft een zeer representatieve kantoorruimte van in totaal circa 181 m² gelegen op de 2e verdieping aan het Raadhuisplein 41 te Nieuwerkerk aan den IJssel. In het gebouw zijn onder meer het Groene Hart Ziekenhuis, het Centrum voor Jeugd en Gezin en overige zorgpartijen gevestigd.

Locatie en Bereikbaarheid

Het Raadhuisplein is gelegen in de dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel op steenworp afstand van zowel winkelcentrum de Reigerhof als treinstation Nieuwerkerk aan den IJssel.
 

Indeling

2e verdieping:       circa 181 m² kantoorruimte
 

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
  • Afgewerkte plafonds met inbouwarmaturen;
  • Afgewerkte wanden;
  • Vloerbedekking;
  • Te openen ramen;
  • Kabelgoten;
  • Toiletvoorziening;
  • Keuken;
  • Ventilatieroosters;
  • Verwarming d.m.v. radiatoren.

Huurtermijn

In overleg.

Oplevering

In overleg.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 120,=  per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 32,50 per m² per jaar exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.