GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Kerklaan 94, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kerklaan 94
Nieuwerkerk aan den IJssel

Winkelruimte

Metrage 59 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.375,= per maand

Het betreft een winkelruimte van circa 59 m² gelegen aan de Kerklaan 94 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

De Kerklaan maakt onderdeel uit van de gezellige oude dorpskern “Het Oude Dorp”, van Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit winkelgebied heeft een diversiteit aan winkels, waaronder een juwelier, delicatessenwinkel, wereldwinkel, damesmodewinkels, baby- en kinderkledingwinkels, enkele kapsalons en een aantal horecagelegenheden.
 

Voorzieningen

De winkelruimte is voorzien van o.a.:
  • Toilet;
  • Pantry;
  • Centrale verwarming;
  • Afgewerkte wanden;
  • Systeemplafond met (ingebouwde) spots;
  • Dubbel glas;
  • Te openen ramen;
  • Zonwering d.m.v. screens*;
  • Airconditioning*. 
*Deze extra voorzieningen zijn door de vorige huurder aangebracht. Verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het functioneren of voor het onderhoud van deze voorzieningen.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren.

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt  € 1.375,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Bijzonderheden

Voortgezet gebruik als kapsalon is niet toegestaan.
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 10,= per maand exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.