GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Hoogeveenenweg 73, Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoogeveenenweg 73
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 644 m²
Huurbaar vanaf 322 m² m²
Type aanbod Te huur/ te koop
Huurprijs € 21.600,= per jaar

Twee bedrijfsunits elk bestaande uit circa 218 m² bedrijfsruimte in combinatie met circa 104 m² kantoorruimte en 4 parkeerplaatsen gelegen aan de Hoogeveenenweg 73 en 75 op het bedrijventerrein “Hoogeveenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel. Koop van de objecten behoort tot de mogelijkheden.

Locatie en Bereikbaarheid

Uitstekend bereikbaar gesitueerd direct nabij de op- en afritten van rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht).

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
• onderheide betonvloer;
• vloerbelasting 2.000 kg/m2;
• overheaddeur;
• verlichting middels tl-armaturen;
• verwarming middels een gasheater;
• vrije hoogte circa 6 meter;
• daglichttoetreding middels een lichtstraat in het dak;
• brandslanghaspel.

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping
en is voorzien van o.a.:

• entree met trap naar de kantooretage
• toilet;
• pantry;
• systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
• verwarming middels radiatoren;
• te openen ramen met dubbele beglazing.

Huurprijs

De huurprijs per unit bedraagt € 21.600,= per jaar exclusief BTW.

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten per unit bedraagt €  1.000,= per jaar exclusief BTW.

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijzonderheden

Koop van de objecten behoort tot de mogelijkheden.