GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Hoofdweg Zuid 42D, Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoofdweg Zuid 42D
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 500 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.950,= per maand

Een functioneel en representatief bedrijfsobject aan de Hoofdweg-Zuid 42 D te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het object bestaat uit ca. 500 m² bedrijfsruimte waarin ca. 70 m² kantoorruimte is gerealiseerd. Bij het object behoren 4 parkeerplaatsen.

Locatie en Bereikbaarheid

Het bedrijfsobject is uitstekend bereikbaar vanaf de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) via de verlengde Europalaan naar de Hoofdweg en vanaf Capelle aan den IJssel via de Hoofdweg in westelijke richting. Tevens is er vanaf de Hoofdweg een directe (bus)verbinding naar station Rotterdam Alexander.
 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
  • Overheaddeur (4,00 x 4,20);
  • Vrije hoogte onder de staalconstructie ca. 7,50 - 4,20 meter;
  • Monoliet afgewerkte betonvloer;
  • Vloerbelasting 2.000 kg/m²;
  • Verlichtingsarmaturen;
  • Vluchtdeur(en);
  • Meterkast met aansluitingen voor gas, water, elektra en telefoon;
  • Brandblusmiddelen.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.950,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.
 

Oplevering

1 april 2021.
 

Servicekosten

Servicekosten
De (vaste) servicekosten bedragen € 78,= per maand exclusief BTW.

Watervoorziening
Het voorschot op de watervoorziening bedraagt € 25,= per maand exclusief BTW.

 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
  
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan