GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Hoofdweg Zuid 42 B, Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoofdweg Zuid 42 B
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 180 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.450,= per maand

Voor de verhuur is een functionele bedrijfsunit beschikbaar bestaande uit ca. 180 m² bedrijfsruimte op de begane grond alsmede parkeerplaatsen op eigen terrein. Het object is gelegen aan de Hoofdweg Zuid 42-B te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

De bedrijfsunit is uitstekend bereikbaar vanaf de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) via de verlengde Europalaan naar de Hoofdweg en vanaf Capelle aan den IJssel via de Hoofdweg in westelijke richting. Tevens is er vanaf de Hoofdweg een directe (bus)verbinding naar station Rotterdam Alexander.
 
 
 

Voorzieningen

De bedrijfsunit is voorzien van o.a.:
  • gladde betonvloer (vloerbelasting 1.000 kg/m2)
  • vrije hoogte 4,75 meter;
  • krachtstroom (voorbereid);
  • gasaansluiting;
  • dubbele overheaddeur (4.20 breed en een vrije inrij hoogte van 3.55 m);
  • aparte loopdeur;
  • verlichtingsarmaturen;
  • toilet. 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.450,= per maand excl. BTW en SK
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

Per 1 december 2020, eerder is bespreekbaar

Servicekosten

Het voorschot voor de servicekosten bedraagt € 40,= per maand/excl. BTW.

Het voorschot water bedraagt € 10,= per maand/excl. BTW
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.