GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Dorpsstraat 35, Nieuwerkerk aan den IJssel

Dorpsstraat 35
Nieuwerkerk aan den IJssel

Winkelruimte

Metrage 155 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.375,= per maand

Voor de verhuur is beschikbaar circa 120 m² winkelruimte (met opslag-/expeditie mogelijkheden) in combinatie met circa 35 m² verblijfsruimte gelegen op de 1e verdieping aan de Dorpsstraat 35 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het betreft hier uitsluitend het hoekpand.

Locatie en Bereikbaarheid

De Dorpsstraat is een gezellige winkelstraat in de oude dorpskern “Het Oude Dorp” van Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit winkelgebied heeft een leuke diversiteit aan winkels, waaronder een delicatessewinkel, een juwelier, diverse modewinkels, woon(accessoire) winkels, enkele kapsalons en een aantal horecagelegenheden. In de Dorpsstraat en directe omgeving zijn voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar.
 

Indeling

Begane grond
Circa 120 m² winkelruimte (met opslag-/expeditie mogelijkheden)
1e verdieping
Circa 35 m² verblijfsruimte
 

Voorzieningen

De winkelruimte is voorzien van o.a.:
  • entree;
  • verlichtingsarmaturen;
  • verwarming middels radiatoren;
  • toilet;
  • opslagruimte met een overheaddeur aan den achterzijde.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.375,= per maand exclusief BTW.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren.
 

Huuringangsdatum

In overleg.

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten zal in overleg worden vastgesteld.   
 
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Bestemming
Het object is gelegen in het gebied waar het bestemmingsplan “Oude Dorp” van toepassing is. Conform artikel 4 van dit bestemmingsplan is het object bestemd voor detailhandel, (zakelijke) dienstverlening en maatschappelijk dienstverlening.

Horeca is in dit object niet toegestaan.