GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Albert van 't Hartweg 17, Nieuwerkerk aan den IJssel

Albert van 't Hartweg 17
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 1.155 m²
Huurbaar vanaf 1.155 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 69.000,= per jaar

Een representatief vrijstaand bedrijfsobject bestaande uit circa 915 m² bedrijfsruimte ,circa 240 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping, alsmede opslagruimte op de entresolvloer en circa 1.000 m² buitenterrein gelegen aan de A. van ’t Hartweg 17.

Locatie en Bereikbaarheid

Een representatief vrijstaand bedrijfsobject bestaande uit circa 915 m² bedrijfsruimte, circa 240 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en 1e verdieping, alsmede opslagruimte op de entresolvloer en circa 1.000 m² buitenterrein gelegen aan de Albert van ’t Hartweg 17, aan de rand van het bedrijventerrein “Hooge Veenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het bedrijventerrein “Hooge Veenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel is uitstekend bereikbaar. De locatie is gesitueerd direct nabij de op- en afritten van rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht). Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

Voorzieningen

Voorzieningen
De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
• Onderheide betonvloer;
• Vrije hoogte circa 5,5 m.;
• 2 overheaddeuren;
• verlichting middels tl-armaturen;
• verwarming middels gasheaters;
• daglichttoetreding middels een lichtstraat in het dak;

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping
en is voorzien van o.a.:
• representatieve entree;
• systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
• verwarming middels radiatoren;
• te openen ramen;
• alarminstallatie;
• toiletvoorziening;
• pantry;
• diverse airco units;
• afgewerkte wanden;
• (deels) laminaat vloeren.

Diverse voorzieningen (waaronder de aanwezige entresolvloeren) zijn door de huidige huurder aangebracht. In beginsel zullen deze door de huurder worden verwijderd. Indien een opvolgend huurder dit wenst kunnen deze voorzieningen onder nader te bespreken voorwaarden in het gehuurde achterblijven. De op de in deze projectinformatie getoonde foto’s aanwezige entresolvloeren en toebehoren behoren derhalve niet tot het gehuurde.

Huurprijs

€ 69.000,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg.

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.