GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

1e Tochtweg 13, Nieuwerkerk aan den IJssel

1e Tochtweg 13
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 48 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 385,= per maand

Functionele bedrijfsunit, bestaande uit ca. ca. 48 m² opslagruimte (unit E26), gelegen op de begane grond van het multifunctionele opslag/verzamelgebouw "de Zuidplas" aan de 1e Tochtweg 13 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het multifunctionele verzamelgebouw is gesitueerd op een uitstekende locatie,  direct gelegen aan de N219, de verbindingsweg tussen de snelwegen A20 (Rotterdam/Utrecht)  en de A12(Den Haag/Utrecht). 
 

Voorzieningen

De unit is voorzien van o.a.:
- Onderheide betonvloer, vloerbelasting 500 kg/m²;
- Overheaddeur ca. 2.60 m breed x 3.20 m hoog;
- Loopdeur;
- Vrije hoogte van 3.55 m;
- Elektra aansluitingen; 
- Verlichting middels tl-armaturen;
- Water en riool aansluiting.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 385,= per maand excl. BTW 
 

Servicekosten

N.V.T.
 

Oplevering

De unit is beschikbaar per 1 september 2019
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.