GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

's-Gravenweg 330, Nieuwerkerk aan den IJssel

's-Gravenweg 330
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 373 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.795,= per maand

Voor de verhuur is een zeer representatieve en gebruiksklare bedrijfsunit beschikbaar bestaande uit ca. 225 m² bedrijfs-/showroomruimte op de begane grond, ca. 148 m² kantoorruimte op de verdieping met 5 parkeerplaatsen. gelegen op “Business Parc IJsselpoint” aan de ’s-Gravenweg 330.

Locatie en Bereikbaarheid

Voor de verhuur is een zeer representatieve en gebruiksklare bedrijfsunit beschikbaar bestaande uit ca. 225 m² bedrijfs-/showroomruimte op de begane grond, ca. 148 m² kantoorruimte op de verdieping met 5 parkeerplaatsen gelegen op “Business Parc IJsselpoint” aan de ’s-Gravenweg 330 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Business Parc IJsselpoint is gelegen tussen de ‘s-Gravenweg en de Schielandweg (N219) en op enkele minuten afstand van de A20, nabij bedrijventerrein ‘Kortenoord’ te Nieuwerkerk aan den IJssel.
 

Voorzieningen

Voorzieningen kantoor-/ showroomruimte:
 • Representatieve entree; 
 • Ingedeeld in diverse vertrekken;
 • Wanden afgewerkt met gesausd glasvezelbehang; 
 • PVC vloerafwerking;
 • Verlichting middels opbouwarmaturen
 • Voldoende wandcontactdozen; 
 • Elektrische verwarming; 
 • Airconditioning;
 • Luxe toilet- en keukenvoorziening op beide verdiepingen.  
Voorzieningen bedrijfsruimte:
 • Monoliet afgewerkte betonvloer; 
 • Elektrische overheaddeur; 
 • Verlichtingsarmaturen; 
 • Wandcontactdozen.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.795,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 
 

Huuringangsdatum

1 juni 2020

Huurtermijn

In overleg

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 130,= per maand exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
  
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten geschiedt in termijnen van 1 maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Zekerheid
Huurder dient binnen 2 weken na het ondertekenen van de huurovereenkomst, maar uiterlijk één dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te voldoen ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 maanden huur vermeerderd met servicekosten en omzetbelasting. Tevens dient een volmacht afgegeven te worden voor automatisch incasseren van de uit het huurcontract voortvloeiende verplichtingen.

Omzetbelasting
De huurder zal bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel jaarlijks gedurende de huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties omzetbelastingplichtig zijn. Als op enig moment blijkt dat niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Bestemmingsplan
Binnen het huidige bestemmingsplan zijn op het “Business Parc IJsselpoint” bedrijven toegestaan die voldoen aan de criteria van “Bedrijfsdoeleinden categorie 1 en 2“. Voor bedrijven die vallen onder “Bedrijfsdoeleinden categorie 3” kan vrijstelling worden gevraagd. Het college van B en W van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel is bevoegd deze vrijstelling te verlenen. Wij adviseren potentiële geïnteresseerden om het eventueel verkrijgen van een vrijstelling vooraf te (laten) onderzoeken.