GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

's-Gravenweg 326 R, Nieuwerkerk aan den IJssel

's-Gravenweg 326 R
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 30 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 327,= per maand

Voor verhuur is beschikbaar een opslagruimte circa 30 m² gelegen op de verdieping van gebouw 2 op Business Parc IJsselpoint te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Business Parc IJsselpoint is een representatief park voor bedrijven die hoge eisen stellen aan huisvesting, zelf willen bepalen hoe de ruimtes worden ingedeeld en/of afgewerkt en flexibel willen zijn voor wat betreft huurtermijnen. Het Parc met een omvang van 1,7 hectare, ligt gesitueerd tussen de ‘s-Gravenweg en de Schielandweg (N219) en op enkele minuten afstand van de A20, nabij bedrijventerrein ‘Kortenoord’ te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het Parc wordt ontsloten via de ‘s-Gravenweg. Het object bestaat uit drie gebouwen waarin zich 52 units bevinden. De units zijn onder te verdelen in vijf typen.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt 327,= per maand exclusief BTW en servicekosten.

Voorzieningen

De opslagruimtes (type 5) zijn voorzien van:
 • Stalen witzilverkleurige geïsoleerde gevelbekleding;
 • Verlichting middels TL armaturen, 1x60w per 20 m²;
 • Monoliet afgewerkte betonvloer met een maximale vloerbelasting van 400kg/m²;
 • Vrije hoogte 3.40m;
 • Elektrisch bedienbare overheaddeur, afmeting 3m breed x 3.25m hoog;
 • Verwarming middels een collectief systeem om de units vorstvrij te houden.

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 19,50 per maand exclusief BTW

Tot de servicekosten behoren:
 • het jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie inclusief de stookkosten
 • het jaarlijks onderhoud van de overheaddeur en het elektraverbruik van de deur
 • het elektraverbruik van de verlichting
 • het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimten, buitenterrein en de
 • parkeerplaatsen
 • het groenonderhoud
 • het schoonhouden en gebruik van het algemeen toilet

Huurtermijn

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten geschiedt in termijnen van 1 maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Zekerheid
Huurder dient binnen 2 weken na het ondertekenen van de huurovereenkomst, maar uiterlijk één dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te voldoen ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 maanden huur vermeerderd met servicekosten en omzetbelasting. Tevens dient een volmacht afgegeven te worden voor automatisch incasseren van de uit het huurcontract voortvloeiende verplichtingen.

Omzetbelasting
De huurder zal bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel jaarlijks gedurende de huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties omzetbelastingplichtig zijn. Als op enig moment blijkt dat niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeerplaatsen
Bij deze opslagruimtes horen geen eigen parkeerplaatsen. Er zijn voorzieningen voor laden en lossen. Voorts kan er gebruik gemaakt worden van de bezoekersparkeerplaatsen.

Autogerelateerde werkzaamheden zijn niet toegstaan