GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Raadhuisplein 5, Nieuwerkerk aan den IJssel

Raadhuisplein 5
Nieuwerkerk aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 75 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 995,= per maand

Voor de verhuur is circa 75 m² representatieve kantoorruimte beschikbaar, gelegen aan het Raadhuisplein 5 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping.

Locatie en Bereikbaarheid

Het Raadhuisplein is gelegen in de dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel direct tegenover het gemeentehuis en op steenworp afstand van zowel winkelcentrum de Reigerhof als treinstation Nieuwerkerk aan den IJssel.
 

Indeling

Begane grond    :        circa 36 kantoorruimte
1e verdieping      :        circa 39  kantoorruimte
 

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
-Afgewerkt plafond met opbouwarmaturen;
-Afgewerkte wanden;
-Deels laminaat/deels tapijt;
-Houten kozijnen met dubbel glas;
-Buitenzonnescreens;
-Airconditioning;
-Toiletvoorziening;
-Pantry;
-Verwarming d.m.v. (plaat)radiatoren;
-C.V.- installatie.

Huurtermijn

In overleg. 
 

Oplevering

In overleg. 
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 995,=  per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.