GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Eerste Tochtweg 11-B, Nieuwerkerk aan den IJssel

Eerste Tochtweg 11-B
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 760 m²
Huurbaar vanaf 760 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 59.749,= per jaar excl. BTW en SK

Het betreft circa 580 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en circa 180 m² kantoor-/kantineruimte aan de 1e Tochtweg 11-B op het bedrijventerrein “De Hooge Veenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen bij de entree van het bedrijventerrein “De Hooge Veenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel en is uitstekend bereikbaar. De locatie is gesitueerd direct nabij de op- en afritten van rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht).
 

Indeling

Circa 580 m² bedrijfsruimte
Circa 180 m² kantoor-/kantineruimte

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • onderheide betonvloer;
 • overheaddeur;
 • verlichting middels tl-armaturen;
 • verwarming middels een gasheater;
 • krachtstroom;
 • toiletgroep.
De kantoorruimte is voorzien van:
 • separate entree;
 • personenlift;
 • systeemplafonds met geïntegreerde TL-verlichting;
 • Verwarming middels radiatoren;
 • sanitaire voorzieningen;
 • Kabelgoten.

Huurtermijn

In overleg.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 59.749,= per jaar exclusief BTW en servicekosten (prijspeil 1-9-2016).
 

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.        
 

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 170,= per maand exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Parkeren
Bij het gehuurde behoren 10 parkeerplaatsen op het bij het object behorende parkeerterrein.