GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Ambachtweg 28j, Moordrecht

Ambachtweg 28j
Moordrecht

Bedrijfsruimte

Metrage 70 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 775,= per maand

Op bedrijventerrein “’t Ambacht” aan de Ambachtweg te Moordrecht bevinden zich twee bedrijfsverzamelgebouwen, bestaande uit totaal 20 representatieve bedrijfsunits. Voor de verhuur is een unit beschikbaar van circa 70 m² bedrijfsruimte met 2 parkeerplaatsen aan de Ambachtweg 28J te Moordrecht

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “’t Ambacht” te Moordrecht en is uitstekend bereikbaar. De locatie is gesitueerd nabij de op- en afritten van rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht).
 

Indeling

Circa 70 m² bedrijfsruimte op de begane grond.
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a:
  • afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 1.000 kg/m²;
  • hand bedienbare overheaddeur;
  • separate loopdeur;
  • daglichtvoorziening middels een lichtstraat;
  • gasheater;
  • vrije hoogte ca. 5,7 meter;
  • entresolvloer**;
  • toilet*;
  • bak t.b.v. lichtreclame boven de overheaddeur. 

* Deze voorzieningen zijn aangebracht door vorige huurder(s). Verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het functioneren en/of het onderhoud van deze voorziening(en).
 
**De aanwezige entresolvloer zal door de huidige huurder worden verwijderd.
 
 

Huurtermijn

3 jaar + 3 optiejaren
 

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 775,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

Het voorschot bedraagt € 25,= per maand exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Autogerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan