GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Stormsweg 2 E, Krimpen aan den IJssel

Stormsweg 2 E
Krimpen aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 110 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.000,= per maand

Circa 110 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond van het object Stormsweg 2E te Krimpen aan den IJssel. Het object maakt onderdeel uit van een kleinschalig bedrijvencomplex.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Stormpolder”, het belangrijkste en grootste bedrijventerrein van Krimpen aan den IJssel. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 80 hectare.

Middels diverse uitvalswegen zijn de rijkswegen A16 en A20 bereikbaar met goede aansluitingen op het landelijke wegennet. Met het openbaar vervoer is de Stormsweg goed te bereiken. De fast-ferry en directe busverbindingen naar het metrostation Capelsebrug liggen op loopafstand.  
 

Voorzieningen

Voorzieningen:
  • Onderheide betonvloer; 
  • Vrije hoogte circa 3,5 meter;
  • Elektrisch bedienbare overheaddeur; 
  • Krachtstroomaansluiting;
  • Verlichting middels TL-armaturen; 
  • Verwarming middels een heater;
  • Pantry (toilet in overleg).

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.000,= per maand exclusief BTW en servicekosten
 

Huurtermijn

Een minimale 1e huurtermijn van 3 jaar met eventuele optiejaren.

Huuringangsdatum

In overleg,  op korte termijn mogelijk.

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.