GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

IJsseldijk 355, Krimpen aan den IJssel

IJsseldijk 355
Krimpen aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 923 m²
Huurbaar vanaf 923 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 42.500,= per jaar

Een bedrijfsobject bestaande uit ca. 534 m² bedrijfs-/showroomruimte met ca. 85 m² verblijfsruimte gelegen op de begane grond, ca. 304 m² opslag- en kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping, alsmede 7 parkeerplaatsen, gelegen aan de IJsseldijk 355 te Krimpen aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het bedrijfsobject ligt op een uitstekende zichtlocatie vanaf de Burgemeester Aalberslaan, één van de belangrijke aanrijroutes naar de Krimpense IJsseldijk. Via de provinciale weg N 210 en de Algerabrug zijn de Krimpenerwaard en de omliggende gemeenten goed bereikbaar.
 

Indeling

Begane grond
Bedrijfsruimte                                   ca. 534 m²
Verblijfsruimte                                  ca.   85 m²
 
Verdieping
Opslagruimte (beperkte hoogte)      ca.   86 m²
Opslagruimte (2.75 m hoog)            ca. 198 m²
Kantoorruimte                                  ca.   20 m²
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
  • Frontbreedte van 20 meter met ruime entree;
  • Vloerbedekking;
  • Afgewerkte wanden;
  • Systeemplafonds met geïntegreerde verlichting;
  • Verwarming middels radiatoren;
  • Alarminstallatie
  • Bekabeling, patchkast en diverse aansluitingen;
  • Diverse opslagmogelijkheden;
  • Verblijfsruimte met gescheiden toiletgroep, pantry en werkplaats.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 42.500,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg.

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.