GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Stormsweg 12 en 14, Krimpen aan den IJssel

Stormsweg 12 en 14
Krimpen aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 289 m²
Huurbaar vanaf 140 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 750,= per maand (vanaf)

Voor de verhuur zijn twee functionele bedrijfsunits beschikbaar, gelegen aan de Stormsweg 12 en 14 te Krimpen a/d IJssel. Beide objecten hebben een begane grond oppervlakte van 105 m² met diverse kantoor-verblijfsruimtes en entresolvloeren en maken onderdeel uit van een kleinschalig bedrijfscomplex

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Stormpolder”, het belangrijkste en grootste bedrijventerrein van Krimpen aan den IJssel. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 80 hectare. Middels diverse uitvalswegen zijn de rijkswegen A16 en A20 bereikbaar, met goede aansluitingen op het landelijke wegennet. Met het openbaar vervoer is de Stormsweg goed te bereiken. De fast-ferry en directe busverbindingen naar het metrostation Capelsebrug liggen op loopafstand.  
 

Indeling

Stormsweg 12  
Circa 105 m² bedrijfsruimte met kantoor op de begane grond. 
Circa 44 m² opslagruimte op de verdieping.  

Stormsweg 14
Circa 105 m² bedrijfsruimte op de begane grond. 
Circa 35 m² opslag-/verblijfsruimte op de verdieping.  

De units zijn middels een sparing met schuifdeur met elkaar verbonden dit maakt een gecombineerde verhuur en gebruik mogelijk. Indien de units gesplitst worden verhuurd, zal verhuurder zorgdragen voor een afscheiding. 
 

Voorzieningen

  • Onderheide betonvloer; 
  • Vrije hoogte circa 6 meter;
  • Overheaddeur (hoogte circa 4 meter); 
  • Separate entreedeur; 
  • Verlichting middels TL-armaturen; 
  • Verwarming middels een heater;
  • Krachtstroomaansluiting;
  • Pantry en toilet; 
  • Alarminstallatie (uitsluitend nr. 12).

Huurprijs

Stormsweg 12 
De huurprijs bedraagt € 750,= per maand exclusief BTW.  
 
Stormsweg 14
De huurprijs bedraagt € 815,= per maand exclusief BTW.  
 

Huurtermijn

Een minimale 1e huurtermijn van 3 jaar met eventuele optiejaren.
 

Oplevering

In overleg.
 

Servicekosten

In overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.