GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Klompenmakerstraat 22, Hoogvliet-Rotterdam

Klompenmakerstraat 22
Hoogvliet-Rotterdam

Bedrijfsruimte

Metrage 1.540 m²
Huurbaar vanaf 770 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 80.000,= per jaar (vanaf)

Twee functionele bedrijfsobjecten elk bestaande uit circa 575 m² bedrijfsruimte in combinatie met circa 195 m² kantoorruimte met 6 parkeerplaatsen op het bij het object behorende parkeerterrein. Aan de voorzijde en rondom het object is buitenruimte beschikbaar.

Locatie en Bereikbaarheid

De objecten zijn gelegen op bedrijventerrein Gadering.
 
Beide units zijn als één bedrijfsobject in gebruik geweest. De voorgenomen bouwkundige splitsing in twee units heeft nog niet plaatsgevonden. Een gecombineerde verhuur van beide object behoort tot de mogelijkheden.
 
Bedrijventerrein Gadering is een industriegebied in Hoogvliet en wordt begrensd door de Rijksweg A15, de Groene Kruisweg en diverse woonwijken. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A15 (de oost-west verbinding Rotterdam-Nijmegen-Arnhem) met uitstekende verbindingen met de ruit van Rotterdam (de rijkswegen A4-A20-A16).
 

Indeling

Klompenmakerstraat 22
Circa 575 m² bedrijfsruimte
Circa 103 m² kantoorruimte op de begane grond
Circa 92 m² kantoorruimte op de 1e verdieping
6 parkeerplaatsen
 
Klompenmakerstraat 24
Circa 575 m² bedrijfsruimte
Circa 103 m² kantoorruimte op de begane grond
Circa 92 m² kantoorruimte op de 1e verdieping
6 parkeerplaatsen
Buitenruimte voorzien van bestrating en omheining.
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • Onderheide betonvloer;
 • Twee elektrisch bedienbare overheaddeuren (nr. 22);
 • Eén elektrisch bedienbare overheaddeur (nr. 24);
 • Verlichting middels LED-armaturen;
 • Krachtstroomaansluiting;
 • Separate toiletgroep (nr. 22);
 • Verwarming middels gasheaters;
Buitenruimte voorzien van bestrating en omheining. 

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
 • Representatieve entree met intercom;
 • Ontvangstruimte; 
 • Systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen;
 • Afgewerkte wanden;
 • Aanwezige vloerbedekking;
 • Te openen ramen;
 • Verwarming d.m.v. radiatoren;
 • Aanwezige scheidingswanden;
 • Toiletgroepen per unit;
 • Keukenvoorziening per unit;
 • Voorbereiding voor glasvezelaansluiting;
 • Diverse airconditioning units*;
 • Patchkast en bekabeling*;
 • Alarminstallatie*.
De met een * genoemde voorzieningen zijn door de huidige huurder aangebracht en zullen om niet in het gehuurde achterblijven. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het functioneren, onderhoud en eventuele vervanging van deze voorzieningen.
 
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren.

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Huurprijs

Klompenmakerstraat 22
De huurprijs bedraagt € 80.000,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 
Klompenmakerstraat 24
De huurprijs bedraagt € 85.000,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 
 

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
Voor de eigenaren en gebruikers van het bedrijventerrein is de stichting BIZ Hoogvliet opgericht, onder andere gericht op de collectieve aanpak van veiligheid, bereikbaarheid en het beheer van de openbare ruimte.