GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Kleiweg 97, Gouda

Kleiweg 97
Gouda

Winkelruimte

Metrage 213 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 3.750,= per maand

Voor de verhuur is beschikbaar een representatieve winkelruimte van circa 162 m² met circa 51 m² verblijfs-/opslagruimte gelegen op de begane grond aan de Kleiweg 97 te Gouda.

Locatie en Bereikbaarheid

Voor de verhuur is beschikbaar een representatieve winkelruimte van circa 162 m² met circa 51 m² verblijfs-/opslagruimte gelegen op de begane grond aan de Kleiweg 97 te Gouda. Aanvullend is het bespreekbaar de bovengelegen verdieping(en) als opslagruimte in huur en gebruik te nemen.
 
De Kleiweg is een van de oudste straten van Gouda en maakt onderdeel uit van het Goudse A1 kernwinkelgebied. De Kleiweg is de belangrijkste winkelstraat in de binnenstad van Gouda gelegen tussen het NS Station en de bekende Goudse Markt, waar zich ook het stadhuis bevindt.
 
 
Bereikbaarheid
Het object is zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving (Q-Park Bolwerk, Garage Nieuwe Markt Passage of Klein Amerika).
 
Het NS station Gouda bevindt zich op loopafstand. Station Gouda is een knooppunt van de intercity’s Den-Haag/Rotterdam – Utrecht Centraal en de sprinters Gouda–Alphen aan den Rijn (RijnGouwelijn), Rotterdam – Amsterdam en Den Haag – Utrecht. Het station ligt aan drie verschillende spoorlijnen. Het bij station Gouda gelegen busstation vormt het begin- en eindpunt van alle stads- en streeklijnen in en rond Gouda.
 
 

Voorzieningen

De winkelruimte wordt casco opgeleverd, voorzien van diverse sanitaire voorzieningen.
Tevens zijn er diverse voorzieningen aangebracht door de vorige huurder(s). Verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het functioneren en/of het onderhoud van deze voorzieningen.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren.

Huuringangsdatum

In overleg, vanaf het 1e kwartaal 2024.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 3.750,= per maand exclusief  BTW en servicekosten.
 
 

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.