GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Rietbaan 21G, Capelle aan den IJssel

Rietbaan 21G
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 177 m²
Type aanbod Te huur/te koop
Huurprijs € 1.177,= per maand
Koopsom € 197.000,= kosten koper (vanaf)

Voor de verkoop/verhuur is een bedrijfsunit beschikbaar bestaande uit ca. 90 m² bedrijfsruimte op de begane grond en ca. 87 m² opslagruimte op de verdieping. Het object is gelegen te Capelle a/d IJssel en maakt onderdeel uit van het project Hoofdweg XS. Het project bestaat uit acht bedrijfsunits.

Locatie en Bereikbaarheid

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de Hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.
 
 

Indeling

Circa 90 m² bedrijfsruimte op de begane grond
Circa 87 m² opslagruimte op de verdieping
 

Voorzieningen

 
  • Onderheide betonvloer;
  • Elektrisch bedienbare overheaddeur;
  • Loopdeur;
  • Verlichtingsarmaturen;
  • Toilet. 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.177,= per maand exclusief BTW

 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk

Servicekosten

De servicekosten bedragen € 24,= per maand exclusief BTW
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Vraagprijs

De koopsom bedraagt € 197.000,= kosten koper, exclusief  BTW
 
 
 

Bijzonderheden


Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan