GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Lylantse Plein 1, Capelle aan den IJssel

Lylantse Plein 1
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 95 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.290,= per maand

Het “Ondernemershuis Capelle” gelegen aan het Lylantse Plein 1 te Capelle aan den IJssel is na de verwoestende brand in 2021 in 2022/2023 volledig herbouwd / gerenoveerd.

Locatie en Bereikbaarheid

Bij de herbouw en renovatie van het object is de nadruk gelegd op efficiënt, toekomstbestendig en duurzaam bouwen en ondernemen. Mede door de warmte koude opslag (WKO) middels bronnen onder het pand en parkeerterrein, de zonnepanelen, LED verlichting en het HR++ isolatieglas is het Nieuwe Ondernemershuis klaar voor de toekomst!

Business Lofts  - kantoorruimte
Op de 1e kantoorverdieping bevinden zich 7 zelfstandige kantoorunits in afmeting variërend van 95 m² tot 158 m², bereikbaar via de zeer representatieve entree en 2 personenliften. Elke unit is voorzien van een eigen toilet en pantry en wordt turn-key opgeleverd, inclusief vloerbedekking, systeemplafonds met LED verlichting, te openen ramen, kabelgoten en verwarming en koeling.

Het object is zeer gunstig gelegen op het bruisende bedrijventerrein “CapelleXL”. Met moderne faciliteiten, uitstekende bereikbaarheid en een breed scala aan bedrijven én retail, is CapelleXL dé plek om te ondernemen. Het object is gelegen nabij de op- en afritten van de Rijksweg A20 (Rotterdam-Utrecht), het Metro / NS-intercitystation Rotterdam-Alexander en de winkelconcentratie Alexandrium I, II en III met onder andere de Woonmall en de Megastores.
 
Parkeren
Het object beschikt over een eigen parkeerterrein met voldoende gratis parkeerplaatsen.
 

Indeling


Huurprijzen/beschikbaarheid Business Lofts
 
Unit Afmeting BVO Jaathuur Maandhuur Servicekosten Totaal/maand
1.10       95 m² € 11.400,=   €  950,=    €   340,=   € 1.290,=

Genoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, inclusief vaste service- en energiekosten.
 
 

Huuringangsdatum

Per direct.

Huurtermijn

Een minimale eerste huurperiode van 3 jaar.
 
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
                                                                                                                              
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie 
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.