GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Kompasstraat 34, Capelle aan den IJssel

Kompasstraat 34
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 820 m²
Type aanbod te huur
Huurprijs € 3.500,= per maand

Voor de verhuur is dit bedrijfsobject beschikbaar, bestaande uit ca. 480 m² bedrijfsruimte met kantineruimte op de begane grond, ca. 120 m² opslagruimte op de entresolvloer, ca.120 m² kantoorruimte gelegen op de verdieping en ca. 100 m² (afgesloten) buitenterrein.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Capelle-West”. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 15 hectare en kenmerkt zich onder andere door een zeer gevarieerde bedrijvigheid, van lokale productiebedrijven tot landelijk werkende handelsondernemingen. De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uitstekend door de ligging nabij de op en afritten van de Rijksweg A-16. Met gebruikmaking van de buslijnen bent u snel op één van de Capelse of Rotterdamse metro of (intercity)treinstations.
 
 

Indeling

Ca. 480 m² bedrijfsruimte met kantine (begane grond)
Ca. 120 m² kantoorruimte op de 1e verdieping
Ca. 120 m² opslagruimte op de entresolvloer
Ca. 100 m² buitenterrein (afgesloten)          
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • Onderheide betonvloer met een maximale vloerbelasting van 1.500 kg/m²;
 • Vrije hoogte van 5,5 meter;
 • Elektrisch bedienbare overheaddeur (4.80 m breed/4.00 m hoog);
 • Verwarming middels een heater;
 • Verlichting middels Tl-armaturen;
 • Daglichttoetreding;
 • Gescheiden toiletgroep;
 • Kantine met keuken;
 • Was- en kleedruimte. 
De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
 • Separate toegang;
 • Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
 • Airconditioning;
 • Afgewerkte wanden;
 • Vloerbedekking;
 • Te openen ramen;
 • Verwarming middels radiatoren;
 • Kabelgoten;
 • Sanitaire voorziening;
 • Pantry.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 3.500,= per maand exclusief BTW en servicekosten.

 
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren
 

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.