GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Essebaan 13a, Capelle aan den IJssel

Essebaan 13a
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 417 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.527,50

In het “Hoofdweggebied” te Capelle aan den IJssel is voor de verhuur circa 370 m² vvo representatieve kantoorruimte met circa 47 m² vvo opslagruimte en 8 parkeerplaatsen beschikbaar, gelegen op de begane grond van het kantoorgebouw ‘De 3 Essen’ aan de Essebaan 13A te Capelle aan den IJssel

Locatie en Bereikbaarheid

De 3 Essen bestaat uit 3 vleugels A, B en C.  Iedere verdieping beschikt over 3 vleugels. De opslagruimte is mede via een eigen overheaddeur bereikbaar.

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20. 

Voorzieningen

De kantoorruimte zal in huidige staat worden opgeleverd en is voorzien van o.a.:
 • Systeemplafonds met inbouw‐verlichtingsarmaturen;
 • Drievoudig mechanisch ventilatiesysteem;
 • Zonwerend isolatieglas;
 • Kabelgoten;
 • Klimaatinstallatie;
 • Toiletgroep;
 • Pantry;
 • Aanwezige scheidingswanden;
 • Aanwezige vloerbedekking;
 • Intercom. 
De opslagruimte is voorzien van:
 • Betonnen vloer;
 • Overheaddeur met loopdeur;
 • Uitstortgootsteen;
 • Boiler. 
Voor eventuele aanwezige voorzieningen zoals scheidingswanden, vloerbedekking, alarminstallatie, data en/of telefoonbekabeling geldt dat ze om niet worden overgedragen aan een nieuwe huurder. Verhuurder heeft geen vervangingsplicht en/of reparatieplicht ten aanzien van deze zaken.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.527,50 exclusief BTW en servicekosten en inclusief de parkeerplaatsen (Prijspeil 2017).
 
 

Huurtermijn

In overleg

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 30,= per m² vvo per jaar exclusief BTW inclusief individuele warmte en elektra.  
 

Oplevering

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Aan de achterzijde van het gebouw bevindt zich een ruim parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt afgesloten middels een slagboom.