GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Eglantierbaan 71-97, Capelle aan den IJssel

Eglantierbaan 71-97
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 800 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 6.350,= per maand

Functioneel kantoor-/bedrijfsobject met diverse opslagmogelijkheden gelegen aan de Eglantierbaan 71-97 in het ‘Hoofdweggebied’ te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object bestaat uit 2 verdiepingen, waarbij de begane grond ook als opslag-/bedrijfsruimte kan worden ingericht en desgewenst voorzien van een overheaddeur. Er zijn 22 parkeerplaatsen beschikbaar aan de achterzijde van het pand en 14 aan de zijkant van het pand. 
 
Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.
 
 

Indeling

Eglantierbaan 93 (unit 1)
Begane grond :  circa 400 m² showroom-/kantoorruimte *
1e verdieping  :  circa 400 m² kantoorruimte
18 parkeerplaatsen
 
*met de mogelijkheid dit grotendeels als bedrijfsruimte in te richten
 
Unit 1 beschikt over een vrije hoogte van circa 3,5 meter en diverse overheaddeuren
 
 

Voorzieningen

  • representatieve entree;
  • ingedeeld in diverse vertrekken;
  • te openen ramen met dubbele beglazing;
  • kabelgoten;
  • systeemplafonds met geïntegreerde verlichting;
  • stadsverwarming;
  • airconditioning;
  • diverse toiletgroepen;
  • diverse pantry’s;
  • bedrijfsrestaurant. 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg, op korte termijn mogelijk

Huurprijs

Eglantierbaan 93 (unit 1)
De huurprijs bedraagt € 6.350,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 
 
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Autogerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan