GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Eglantierbaan 43-69, Capelle aan den IJssel

Eglantierbaan 43-69
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 480 m²
Huurbaar vanaf 240 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.975,= per maand (vanaf)

Voor de verhuur zijn twee representatieve bedrijfsobjecten beschikbaar welke zijn gelegen aan de Eglantierbaan 59 en 61 in het ‘Hoofdweggebied’ te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.

 
 

Indeling

Eglantierbaan 59
Begane grond  :                      ca. 120 m² bedrijfsruimte
1e verdieping   :                      ca. 120 m² kantoorruimte
3 parkeerplaatsen
 
Eglantierbaan 61
Begane grond  :                      ca. 240 m² bedrijfsruimte
2 parkeerplaatsen
 

Voorzieningen

Eglantierbaan 59
De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- betonnen vloer;
- glazen pui met dubbel glas;
- handmatige overheaddeur;
- systeemplafond met inbouwarmaturen;
- verwarming d.m.v. radiatoren;
- toilet met voorportaal;
- pantry.
 
Kantoorruimte 1e verdieping:
- vloerbedekking;
- verwarming d.m.v. radiatoren;
- toiletvoorziening met voorportaal;
- te openen ramen;
- pantry;
- systeemplafond met inbouwarmaturen;
- afgewerkte wanden.
 
Eglantierbaan 61
De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- betonnen vloer;
- glazen pui met dubbel glas;
- handmatige overheaddeur;
- systeemplafond met inbouwarmaturen;
- verwarming d.m.v. radiatoren;
- 2 x toilet met voorportaal;
- pantry.
 

Huurtermijn

In overleg.

Huuringangsdatum

Eglantierbaan 59                    : Per 01-11-2024

Eglantierbaan 61                    : Per 01-11-2024
 

Huurprijs

Eglantierbaan 59                      : €  1.975,= per maand exclusief BTW en servicekosten.

Eglantierbaan 61                      : €  2.150,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 
 

Servicekosten

Vaste servicekosten
Eglantierbaan 59                       : €  90,= per maand exclusief BTW.

Eglantierbaan 61                       : €  90,= per maand exclusief BTW.
 
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Autogerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.