GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Eglantierbaan 4, Capelle aan den IJssel

Eglantierbaan 4
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 445 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.595,= per maand

Functioneel bedrijfs-/kantoorobject van circa 445 m² aan de Eglantierbaan 4 te Capelle aan den IJssel

Locatie en Bereikbaarheid

Representatieve en functioneel bedrijfs-/kantoorobject bestaande uit ca. 163 m² bedrijfsruimte en ca. 77 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond, ca. 165 m2 opslagruimte en ca. 40 m² kantoorruimte gelegen op de verdieping alsmede 7 parkeerplaatsen aan de Eglantierbaan 4 te Capelle aan den IJssel.
 
Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de nieuwbouwwijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.
 
 

Indeling

Begane grond
Bedrijfsruimte                        ca. 163 m²
Kantoorruimte                        ca.   77 m²
 
Verdieping
Opslagruimte                         ca. 165 m²
Kantoorruimte                        ca.   40 m²
 
7 parkeerplaatsen
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • Onderheide betonvloer;
 • Overheaddeur (4,5 x 3,25 m);
 • Vrije hoogte begane grond 3,5 meter;
 • Geïsoleerde wanden en daken;
 • Krachtstroom;
 • Verlichting middels LED armaturen;
 • Persluchtsysteem;
 • Toiletten en pantry;
 • Airconditioning (deels).
De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en is voorzien van o.a.:
 • Afgewerkte wanden (deels systeemwanden);
 • Vloerbedekking (tegelvloer);
 • Systeemplafonds met geïntegreerde LED verlichting (met bewegingssensoren);
 • Voldoende elektra en data aansluitpunten;
 • Beveiligingsinstallatie;
 • Verwarming middels radiatoren (via stadsverwarming);

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.595,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

Een eerste huurperiode van minimaal 3 jaar.
 

Huuringangsdatum

In overleg.

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.