GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Dalkruidbaan 107, Capelle aan den IJssel

Dalkruidbaan 107
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 268 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.600,= per maand

Een representatieve bedrijfsunit bestaande uit ca. 150 m² bedrijfsruimte met ca. 108 m² kantoorruimte en 5 parkeerplaatsen, gelegen aan de Dalkruidbaan 107 te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

De bedrijfsunit is gelegen op het zeer representatieve en goed onderhouden Capelle Trade Centre te Capelle aan den IJssel welke voorzien is van parkmanagement en beveiliging.

De bedrijfsunit bevindt zich in het Hoofdweggebied en is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 liggen op nog geen kilometer afstand. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander.
 

Indeling

Begane grond
Bedrijfsruimte                                    ca. 150 m²
Kantoorruimte                                   ca.   54 m²
 
1e verdieping
Kantoorruimte                                   ca.   54 m²
 
5 parkeerplaatsen                             
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van o.a.:
 • Elektrisch bedienbare overheaddeur;
 • Verwarming middels een heater;
 • Vrije hoogte ca. 6 m1;
 • Monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 1.500 kg/m²;
 • Verlichting door middel van TL armaturen;
 • Krachtstroomvoorziening. 
De kantoorruimte wordt opgeleverd voorzien van o.a.:
 • Aluminium puien voorzien van isolerende beglazing en te openen ramen;
 • Kabelgoten ten behoeve van elektra-, telecommunicatie en computerbekabeling;
 • Verwarming d.m.v. radiatoren aangesloten op de stadsverwarming;
 • Systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
 • Pantry met close-in boiler;
 • Toilet met fontein. 
Tevens beschikt het object over een alarminstallatie, brandmeldinstallatie, laadpaal en 32 zonnepanelen.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.600,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

1 juni 2023

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 335,= per maand exclusief BTW,
maar inclusief:
 • Verwarming;
 • Elektra;
 • Water;
 • Beveiliging;
 • Alarm;
 • Onderhoud overheaddeur;
 • Onderhoud brandblusmiddelen;
 • De administratiekosten over de hierover vermelde leveringen en diensten van 5% te verhogen met de wettelijke omzetbelasting. 
Huurder dient zelf zorg te dragen voor een glasverzekering en glasbewassing.
 
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.